Policolor szilikon vakolatalapozó

Policolor szilikon vakolatalapozó

18,070 Ft / Db

Termékváltozatok
Darab

 

A 2012-ben Magyar Termék Nagydíjat kapott Poli-Farbe Szilikon vakolatalapozó használatával csökken a felület szívóképessége és növekszik a vakolat tapadása. Beszínezve tökéletessé teszi a következő réteg fedőképességét.

Száradási idő

minimum 6 óra.

Átfesthetőség

2-4 óra (20°C-on)

Minőségét megőrzi

megőrzi bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig.

Alkalmazás

ecsettel, hengerrel

Javasolt rétegszám

1 réteg

Higítás

nem megengedett

Kiadósság

5-6 m2/liter


Alkalmazási terület

A Policolor Szilikonvakolat felhordását megelőző alapozáshoz ajánlott a tökéletes bevonat kialakítása érdekében.

Alkalmazás

ecsettel, hengerrel

Felhasználás

Hőszigetelő rendszer esetében a készre csiszolt, tiszta és pormentes beágyazó rétegre kell hígítás nélkül felfesteni. Majd 12 óra száradás után (hőmérséklettől függően) a szilikonvakolat felhordható. Policolor Szilikonvakolat használata esetén a megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta és pormentes felületre a következő rétegrend kialakítása javasolt: – 1 réteg Policolor Szilikonvakolat alapozó, – 1 réteg Policolor Szilikonvakolat, a termékre vonatkozó felhasználási utasítás szerint. A festéket megfelelő keverés után, hígítás nélkül kell felfesteni. A felhordás után a hőmérséklettől függően 6 óra száradási időt kell biztosítani. 5°C alatt festést nem szabad végezni. Ha színezett vakolat kerül felhordásra, akkor az alapozót is a vakolat színével azonos árnyalatra kell színezni. Az alapozó a Poli-Farbe KolorBox színező rendszerében színezhető. A festés után a szerszámok vízzel elmoshatók, a száraz alapozó csak agresszív oldószerrel távolítható el.

Összetétel

víz, finom és durva márványőrlemény, műanyag diszperzió, szilikongyanta, pigment, adalékok, algicid, fungicid

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes

Biztonsági adatok

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A festék száraz filmbevonatot tartósító biocid terméket tartalmaz, melynek hatóanyagai: Karbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid (CAS: 34123-59-6); 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (CAS: 55406-53-6); Terbutrin (CAS: 886-50-0).Biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

 

Termékajánló


Kérjen ajánlatot!

Munkatársaink késséggel állnak rendelkezésére.

Kérjen ajánlatot

Forgalmazott termékek

categories categories Termékek
logo