Poli-Farbe kerítésfesték

Poli-Farbe kerítésfesték

2,360 Ft / Db

Termékváltozatok
Darab

 

Alapozó és zománcfesték egyben. Alkidbázisú, korróziógátló pigmentet is tartalmazó, magas fedőképességű, az időjárásnak ellenálló selyemfényű oldószeres festék. Korróziógátló pigment tartalmának köszönhetően vasra és acélra közvetlenül is felhordható.

Felületi megjelenés

Selyemfényű

Száradási idő

Porszáraz: 2-3 óra, száraz: legfeljebb 24 óra.

Átfesthetőség

24 óra után.

Tárolás

5-25 °C hőmérsékleten.

Minőségét megőrzi

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig.

Alkalmazás

Ecsettel, hengerrel.

Javasolt rétegszám

2 réteg.

Higítás

Lakkbenzinnel, legfeljebb 3%-ban.

Kiadósság

10-12 m2/liter (egy rétegben, a felülettől függően).


Alkalmazási terület

Kül- és beltéri fa-, vas- és acélszerkezetek kerítések, kapuk, épületdeszkázatok, pergolák, festésére, korábban festett felületek felújítására. A bevonat végleges fényessége kb.: 2 hét alatt fejlődik ki.

Alkalmazás

Ecsettel, hengerrel.

Felhasználás

A festék felületén esetleg kialakult bőrréteget a felkeverés előtt el kell távolítani. A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. Kültéren a száraz, új, csiszolt és portalanított fafelületet Boróka Base fakonzerváló alapozóval kell kezelni. Belső terekben javasolt a fa pl.: lenolajos pórustömítése. A festetlen vas- és acélfelületet drótkefével, kézi-, illetve gépi csiszolással rozsdátlanítani, zsírtalanítani, portalanítani kell. A megfelelően előkészített felületekre a Poli-Farbe kerítésfestéket ecseteléssel, vagy hengerezéssel két rétegben kell felhordani. Felújító festés esetén a régi bevonatot csiszolópapírral érdesíteni, portalanítani, majd zsírtalanítani kell. A laza, leváló részeket el kell távolítani, a felület sérüléseit, pl.: Boróka folyékony fával ki kell javítani. A felújítás egy, vagy két réteg festék felhordásával történhet. A munkavégzést követően a szerszámok lakkbenzinnel megtisztíthatók. Használat után az edényt gondosan le kell zárni, majd néhány másodpercre célszerű megfordítani, így csökken a festék bőrösödése. Fokozott igénybevétel esetén, vagy tartósan nedves párás környezetben javasolt a vas- és acélfelületek Cellkolor korróziógátló alapozóval történő bevonása.

Összetétel

Alkidgyanta, lakkbenzin, pigment, korróziógátló pigment, adalékok.

Veszélyességi osztály

Robbanásveszélyes!

Veszélyesanyag-tartalom

Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25 %); 1-metoxipropán-2-ol.

Biztonsági adatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 2-butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a gőzök belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.


Színek

Termékajánló


Kérjen ajánlatot!

Munkatársaink késséggel állnak rendelkezésére.

Kérjen ajánlatot

Forgalmazott termékek

categories categories Termékek
logo