Alvikorr alapozó és zománcfesték

Alvikorr alapozó és zománcfesték

1,750 Ft / Db

Termékváltozatok
Darab

Az acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. Az ALVIKORR zománcfestéket általában 2-3 rétegben alkalmazzák. A száraz rétegvastagság beltéren legalább 60-80 µm, kültéren min. 120 µm legyen. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra száradási időt kell biztosítani.
Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:
0 oC-on 10 nap
5 oC-on 5 nap száradási időt kell biztosítani, és ez alatt az idő alatt nedvesség, eső és párásság sem érheti a bevonatot.
Az ALVIKORR termékek felvitele mártással, ecseteléssel és szórással egyaránt végezhető. A legcélszerűbb felhordási mód az "airless" szórás.
Hígítás: Nem szükséges, de IZOFIX Hígító 513-mal lehetséges.
Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz- és robbanásveszélyes!
Egészségre káros anyagtartalom: 2-5 % aromás szénhidrogén, 1-metoxi-2-propilacetát 10-15 %, izobutilacetát 10-15 %.
VOC tartalom: 570 g/l
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
R 20/21/22 Belélegezve bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S 1 Elzárva tartandó
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 7/9 Az edényzet légmentesen lezárva, jól szellőztethető helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.
figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Termékajánló

Lorem ipsum dolor sit amet
kérjen ajánlatot

Munkatársaink késséggel állnak rendelkezésére.

Kérjen ajánlatot

Forgalmazott termékek

categories categories Termékek
logo