Alvikorr alapozó és zománcfesték

Alvikorr alapozó és zománcfesték

5,590 Ft / Db

Termékváltozatok
Darab

Az acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. Az ALVIKORR zománcfestéket általában 2-3 rétegben alkalmazzák. A száraz rétegvastagság beltéren legalább 60-80 µm, kültéren min. 120 µm legyen. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra száradási időt kell biztosítani.
Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:
0 oC-on 10 nap
5 oC-on 5 nap száradási időt kell biztosítani, és ez alatt az idő alatt nedvesség, eső és párásság sem érheti a bevonatot.
Az ALVIKORR termékek felvitele mártással, ecseteléssel és szórással egyaránt végezhető. A legcélszerűbb felhordási mód az "airless" szórás.
Hígítás: Nem szükséges, de IZOFIX Hígító 513-mal lehetséges.
Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz- és robbanásveszélyes!
Egészségre káros anyagtartalom: 2-5 % aromás szénhidrogén, 1-metoxi-2-propilacetát 10-15 %, izobutilacetát 10-15 %.
VOC tartalom: 570 g/l
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
R 20/21/22 Belélegezve bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S 1 Elzárva tartandó
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 7/9 Az edényzet légmentesen lezárva, jól szellőztethető helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.
figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Termékajánló


Kérjen ajánlatot!

Munkatársaink késséggel állnak rendelkezésére.

Kérjen ajánlatot

Forgalmazott termékek

categories categories Termékek
logo