Poli-Farbe Corso beltéri meszes glett

Poli-Farbe Corso beltéri meszes glett

5,810 Ft / Db

Termékváltozatok
Darab

Lakó- és középületek nem vizes helyiségeinek tégla, vályog, vert fal, beton és vakolt felületeinek festést, vagy tapétázást megelőző kisimítására, glettelésére.

Lakó- és középületek nem vizes helyiségeinek tégla, vályog, vert fal, beton és vakolt felületeinek festést, vagy tapétázást megelőző kisimítására, glettelésére.

 

Általános tudnivalók:

 

A POLI-FARBE  beltéri meszes glett ásványi töltőanyagokat, tulajdonságjavító adalékokat, mészhidrátot és műanyag diszperziót tartalmazó optimalizált keverék.

 

Felhasználás:

 

Az alapot tisztítsuk meg a szennyeződésektől, laza részektől, habarcsmaradványoktól. A porkeveréket az előírt mennyiségű vízben keverjük össze, majd annyi vízzel egészítsük ki, hogy egyenletes, pasztaszerű, könnyen felhordható anyagot kapjunk. Öt perc pihentetés után újra átkeverve az anyag felhasználásra kész. Az erősen porózus, magas vízfelvételi képességű alapot szilikát mélyalapozóval kell a glettelés előtt impregnálni. 5 °C alatti fal és levegő hőmérséklet alatt nem használható. Az eszközök a munka befejezése után vízzel elmoshatók.

 

 

 

Külső: fehér por

 

Vízigény: 4–4,5 liter víz 10 kg poranyaghoz

 

bedolgozhatósági idő: 2-4 óra

 

Átfesthető: 24 óra után

 

Csiszolható: 4–8 óra

 

Kiadósság: kb.1,5 kg/m2/mm (A felület minőségének függvényében változhat.)

 

 

 

Veszélyes összetevők: Kalcium-hidroxid.

 

H315 Bőrirritáló hatású.

 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

 

H335 Légúti irritációt okozhat.

 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

 

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

 

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

 

P405 Elzárva tárolandó.

 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

 

Biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

 

Minőségét megőrzi: eredeti csomagolásban, száraz helyen tárolva a gyártástól számított 1 év. Gyártási idő és azonosító a csomagoláson

 

ÉMI: A-202/2010.

 

Gyártó/Forgalmazó: POLI-FARBE VEGYIPARI KFT. H-6235 Bócsa,

 

III. kerület 2. Vevőszolgálat: +36 78 453-133, polifarbe@polifarbe.hu

 

www.polifarbe.hu

 

 Biztonsági adatlap

 

Termékajánló


Kérjen ajánlatot!

Munkatársaink késséggel állnak rendelkezésére.

Kérjen ajánlatot

Forgalmazott termékek

categories categories Termékek
logo